Welkom bij de website StopGatekeeping.nl. Op deze website vind je informatie die de zelfbeschikking van transgenders bevordert. We vragen transgenders en hulpverleners om eerst de disclaimer te lezen. Transgenders die zich niet herkennen in onze ideeën over zelfbeschikking kunnen een deel van de adviezen van deze site beter niet te lezen om de psycholoog optimaal diens controlerende werk te kunnen laten doen. De pagina's waar het om gaat hebben een grote rode balk met een waarschuwing bovenaan de pagina. Omdat uit Duits onderzoek (*) blijkt dat 93% graag een sterke beslissingsbevoegdheid bij diens eigen behandeling wil hebben vermoeden we overigens dat dit maar voor een kleine minderheid van de transgenders geldt.

Comorbiditeit (het naast transgender zijn ook psychische aandoeningen hebben) wordt vrij vaak als reden tegen zelfbeschikking genoemd. We noemen op deze pagina vormen van comorbiditeit die regelmatig voorkomen en waar je zo je twijfels bij kunt hebben of dit werkelijk tot een andere behandeling van transgenders zou moeten leiden. Voor ons als groep ligt de scheidslijn tussen wel behandelen en niet behandelen heel simpel: als transgenders weten waar ze mee bezig zijn kunnen ze een informed consent ondertekenen en daarna start de behandeling op de snelheid en op de manier die de transgender zelf het beste lijkt. Dat betekent dat een transgender voor ons gevoel altijd in de lead moet zijn (enkele uitzonderingen t.a.v. onder curatele stelling daargelaten).

Het is belangrijk om te onderkennen dat keuringspsychologen vaak meerdere rollen hebben en dat poortwachters lang niet altijd hetzelfde belang hebben als het belang van de transgender. We leggen uit waarom dit zo is op deze pagina.

Voor veel hormoonbehandelaars en artsen in Nederland is het idee dat de rol van de keuringspsycholoog veel kleiner wordt een gek idee. Voor ons is het vanzelfsprekend. Veel transgenders gebruiken al hormonen via internet voordat ze zich bij een huisarts of genderteam melden. Het verhaal van één van hen vind je hier, omdat het verhaal aantoont dat ook andere volgordes dan eerst de keuringspsycholoog en pas dan de hormoondeskundige of operaties vanuit de transgender gezien goed kunnen gaan. Op dezelfde pagina vind je ook andere voorbeelden die aantonen dat de aanname dat "transgenders alleen maar snel-snel-snel willen en zonder hulp van een verplichte psycholoog niet nadenken" niet blijkt te kloppen.

Als duidelijk is waarom de huidige aannames niet kloppen vraag je je misschien af hoe de transgenderzorg dan wel georganiseerd zou moeten worden. We leggen het uit op deze pagina. Op de daaropvolgende pagina leggen we aan psychologen uit hoe we hun huidige rollen in de toekomst zien.

Wie op zoek is naar de huidige problemen dankzij gatekeeping kan terecht op dit gedeelte van deze site. Na een persoonlijk verhaal van een transgender zullen we kijken wat uit een eerder initiatief (FreePATHH) en uit eerder onderzoek (het Transvisie-rapport, het rapport van Principle 17 en het rapport van Trans United) naar voren kwam.

We weten dat in het buitenland relatief veel transgenders gebruik maken van hun huisarts in plaats van een genderteam. Dit is in Nederland helaas anders, omdat de VU angstverhalen verspreidt over "voorzichtigheid" en het specialistisch zijn van transgenderzorg. Omdat de meeste mensen ook op reisafstand van het VUmc of het UMCG wonen zien de meeste huisartsen geen probleem om door te verwijzen naar de genderteams. We geven op deze pagina's informatie aan welke alternatieven er in Nederland zijn en welke alternatieven missen.

Wij geloven dat mensen geen last  mogen hebben van een poortwachter. Dat is op dit moment wel het geval. Om alle mensen die last hebben van een poortwachter te helpen hebben we alle adviezen op een rijtje gezet. Op deze manier is er nog steeds (helaas) geen volledige zelfbeschikking, maar we maken onszelf wel onafhankelijk(er) van deze poortwachters.

We hopen dat dit deel van de site ook de poortwachters aan het denken zet: als de “diagnostiek” zo gemakkelijk te omzeilen is, waarom zouden psychologen dat dan sowieso nog doen? Kun je als psycholoog je energie niet beter steken in het voorlichten van de mensen die zich irreële zorgen maken over transgenders die in zeven sloten tegelijk lopen als je ze hun gang laat gaan? Is de zorg voor transgenders wel zo speciaal dat je het niet aan huisartsen over kunt laten?

 

We zullen het niet bij deze site laten. We hebben een aanvraag gedaan om in april 2017 op de EPATH een workshop te mogen geven over de nadelen van gatekeeping, in de hoop dat hormoonbehandelaars en operatieartsen over zouden stappen naar behandeling volgens Informed Consent. Helaas hebben we geen toestemming gekregen om deze workshop uit te voeren. Je leest onze aanvraag en de reactie van de EPATH op deze pagina.

Voor ons is het heel abnormaal dat transgenders alle nadelen van de gatekeeping hebben en de gatekeepers alle voordelen. Het minste dat je kunt doen is om bij je ziekenhuis een klacht in te dienen over de incorrecte manier waarop je behandeld bent. We geven tips en adviezen op deze pagina.

Tijdens de IDAHOT-week (IDAHOT = International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia, jaarlijks gehouden op 17 mei) zijn we de campagne "Niet goed! Geld terug?" gestart. Het voelt niet goed dat psychologen (minimaal financieel) beter worden van de verplichte zorg aan transgenders, terwijl wij daar alleen maar slechter van geworden zijn. Op de "Niet goed! Geld terug?"-pagina vind je een voorbeeldbrief die je aan je psycholoog kunt sturen, waarin je hem/haar kunt vragen om het bedrag dat de psycholoog er beter van geworden is over te maken naar de rekening van een goed doel.

In 2017 zullen we een Rondje Nederland gaan doen om huisartsen over te halen om volgens Informed Consent aan hormoonverstrekking te gaan doen. Zodra er datums, tijdstippen, plaatsen bekend zijn zullen we dat op de hoofdpagina van deze site zetten. Plaatsen waar we al geweest zijn vind je hier. Je vindt hier ook informatiebijeenkomsten en workshops met transgenders als doelgroep.

We sluiten niet uit dat er meer acties gaan volgen.

 

Tot slot: we zijn erg benieuwd naar jouw reactie op deze site, je vindt in het deel suggesties en contact hoe je ons kunt bereiken. We zijn ook graag bereid om individuele adviezen te geven als daar behoefte aan is. Als je zelf behandelaar bent en ons anoniem adviezen wilt geven dan hebben we een pagina met informatie gemaakt hoe je dit gemakkelijk kunt doen.

 

(*) NEEDS AND CONCERNS OF TRANS INDIVIDUALS REGARDING INTERDISCIPLINARY TRANSGENDER HEALTHCARE: A NON-CLINICAL ONLINE SURVEY
Timo Nieder, PhD, ECPS; Andreas Koehler, B.Sc.; Jana Eyssel, M.Sc. Interdisciplinary Transgender Health Care Center Hamburg; University Medical Center Hamburg-Eppendorf,
Hamburg, Germany