Niet goed! Geld terug?

Je hebt winkels die -zo- overtuigd zijn van hun eigen product dat ze met "Niet goed? Geld terug!" adverteren. Als het geboden product niet aan de verwachtingen voldoet, krijg je je geld terug. In de transgenderzorg lijkt het wel net andersom: tijdens de transgenderzorg bepaalt de zorgverlener welke hulp nodig is:

  • Het is de psycholoog die beslist of "wij genoeg transgender zijn" om zorg te mogen krijgen
  • Het is de psycholoog die bepaalt hoeveel gesprekken er nodig zijn voordat we een doorverwijzingsbrief krijgen voor hormonen of operaties
  • Als wij geen psychische hulp willen, dan is niet de Standards of Care (die zegt dat psychische hulp niet verplicht is) het uitgangspunt, maar het inzicht van de psycholoog welke hulp verleend moet worden.

 

Psychologen proberen ons tegen onszelf te beschermen, maar niemand beschermt ons tegen een overijverige keuringspsycholoog. Wij zijn volledig afhankelijk van de doorverwijzing van de psycholoog om hormonen of operaties te kunnen krijgen. Veel psychologen maken daar misbruik van door veel meer gesprekken te eisen dan er voor ons gevoel nodig zijn. De enige die beter wordt van deze gesprekken is de psycholoog: die wordt voor elk gesprek netjes betaald door de zorgverzekeraar. Wij worden er in zijn algemeenheid slechter van: de dysforie (onrust, depressies, onvrede over de vorm van ons lichaam) neemt toe tijdens de gesprekken met de psycholoog. Dat is extra wrang als we zelf nooit voor de gesprekken met de psycholoog gekozen zouden hebben als we een échte keuze hadden mogen maken...

 

Om deze manier van werken voor het voetlicht te krijgen hebben we de actie "Niet goed! Geld terug?" gestart. We vragen de psycholoog om te berekenen wat hun netto uurloon is. Wij geven aan de psycholoog aan hoeveel gesprekken voor ons gevoel geen enkele toegevoegde waarde had. En we vragen de psycholoog om het netto uurloon keer het aantal zinloze gesprekken over te maken naar een goed doel.

 

Je vindt hier twee voorbeeldbrieven, we vragen je om de brief te kiezen waar jij je het beste bij voelt en deze brief aan te passen aan je eigen omstandigheden (bijv. je eigen adres, naam van je psycholoog, adres van de instelling waar je behandeld wordt, aantallen, etc) en je eigen mening. Je kunt ook andere rekeningnummers invullen dan die van Transvisie, hierbij een volledig lijstje:

Organisatie  Rekeningnummer 
Transvisie NL43 RABO 0121 6921 83
Vereniging Genderdiversiteit  NL17 INGB 0004 4101 10 
Transgender Netwerk Nederland  NL79 RABO 0121 8819 46

 

Of natuurlijk een door jou gekozen goed doel (of je eigen rekeningnummer).

 

Als je hulp nodig hebt met het schrijven van een brief, neem dan contact met ons op, we zullen je dan graag helpen.

 

Belangrijk: zet zowel op de envelop als in de brief "persoonlijk en vertrouwelijk". Op deze manier komt je brief ook aan bij je psycholoog en blijft hij niet steken op een secretariaat.

 


Jan Janssen                                                                    <-- Jouw naam/adres

Stationsweg 1

1234 AB  Amsterdam

 

Amsterdam, 1 mei 2017                                                  <-- datum van vandaag

 

VUmc                                                                            <--- Naam v/d organisatie, bijvoorbeeld VUmc, UMCG, De Vaart, Psycho Informagroep, etc.

T.a.v. Mw. P. Pietersen, persoonlijk en vertrouwelijk          <--- Naam v/d psycholoog

De Boelelaan 1118                                                         <--- Adres v/d psycholoog, in dit geval het adres van de polikliniek van het VUmc 

1081 HZ  Amsterdam

 

Betreft: actie "Niet goed! Geld terug?"

 

Geachte mevrouw Pietersen,

 

Op 1 april 2017 hebben we het laatste gesprek gehad. U hebt in dit gesprek aangegeven dat dit het laatste verplichte gesprek met u was. Ik wil u graag aangeven dat ik de gesprekken met u verschrikkelijk vond. Ik heb het gevoel dat ik niet beter, maar alleen maar slechter van deze gesprekken geworden ben: dankzij het verplicht moeten volgen van deze gesprekken voelde ik me elke maand slechter en slechter in mijn eigen lichaam. Als deze gesprekken niet verplicht waren geweest, had ik de voor mij wél benodigde zorg (hormonen, operatie(s)) eerder gekregen dan nu u mij tot gesprekken dwong. Het voelt voor mij niet goed dat u (minimaal) financieel beter geworden bent van deze gesprekken, terwijl ik van deze gesprekken alleen maar slechter werd.

 

Om deze reden doe ik graag mee aan de actie "Niet goed! Geld terug?" van de website www.StopGatekeeping.nl. Ik heb het gevoel dat 10 van de 13 gesprekken die we gevoerd hebben geen toegevoegde waarde hadden. Twee gesprekken hadden een beetje toegevoegde waarde. Er was maar één gesprek waar ik écht wat aan had. Om deze reden wil ik u vragen om 10x uw netto uurloon (uw netto maandloon gedeeld door het aantal uur dat u in die maand gewerkt hebt) over te maken op rekeningnummer NL43 RABO 0121 6921 83 van Transvisie, onder vermelding van "Niet goed! Geld terug!".

 

Ik wil u bij voorbaat danken voor uw sportieve medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

 

  

Jan Janssen

 


Jan Janssen                                                                    <-- Jouw naam/adres

Stationsweg 1

1234 AB  Amsterdam

 

Amsterdam, 1 mei 2017                                                  <-- datum van vandaag

 

VUmc                                                                            <--- Naam v/d organisatie, bijvoorbeeld VUmc, UMCG, De Vaart, Psycho Informagroep, etc.

T.a.v. Mw. P. Pietersen, persoonlijk en vertrouwelijk          <--- Naam v/d psycholoog

De Boelelaan 1118                                                         <--- Adres v/d psycholoog, in dit geval het adres van de polikliniek van het VUmc 

1081 HZ  Amsterdam

 

Betreft: actie "Niet goed! Geld terug?"

 

Geachte mevrouw Pietersen,

 

Met deze brief wil ik graag aangeven hoe ik de ….(aantal gesprekken) gesprekken die ik met u heb gehad ervaren heb.

Het onderwerp van deze gesprekken, die verplicht zijn, was om te kijken of ik wel met mijn transitie kon beginnen. Het verplichtende karakter van deze gesprekken lijken mij al een indicatie dat dit niet objectief gebeurt, aangezien het maximale aantal gesprekken gevoerd dient te worden, ongeacht een eventuele, al gevormde, conclusie.

U bent nu na … (aantal gesprekken) gesprekken ook tot de conclusie gekomen  dat ik kan beginnen aan mijn transitie, iets wat ik al wist voordat we begonnen met deze sessies. Ik ben immers door mijn besluit te willen beginnen aan mijn transitie naar u verwezen.

 

In dit licht wil ik u aangeven dat ik …. (aantal gesprekken) van onze gesprekken derhalve als onzinnig heb ervaren en dat ze mij alleen maar ongelukkiger deden voelen. Dit omdat ik mij daardoor niet serieus genomen voelde, zoals u zich misschien kunt voorstellen nu ik ook van u groen licht heb gekregen voor mijn transitie en u daarmee mijn eigen gevoel en besluit hebt erkend.

 

Om deze nutteloze gesprekken achteraf toch een beetje zinvol te laten zijn wil ik u voorstellen om mee te doen met de “ Niet Goed! Geld Terug? actie” die rond 17 mei (IDAHOT = International Day Against Homophobia And Transphobia) gestart is door de website StopGatekeeping.nl . Dit houdt in, dat u de vergoeding die u gekregen heeft voor de … (aantal gesprekken) gesprekken die wij samen hebben gehad, geeft aan een goed doel.

 

Ik stel voor dat u het geld overmaakt naar Transvisie (NL43 RABO 0121 6921 83), een patiëntenorganisatie die goed werk verricht voor de Rechten van Transgenders in de gezondheidszorg van Nederland. Onder vermelding van “Niet Goed! Geld Terug!”

 

Ik wil u bij voorbaat danken voor uw sportieve medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Jan Janssen