Waarschuwing

Deze informatie is alleen voor jou bedoeld als je instemt met de disclaimer!

 

We hebben twee tips voor het meenemen van (met name) familie en partners: het gaat zowel om de situatie dat jij graag wilt dat deze mensen meekomen (we geven deze tips omdat keuringspsychologen deze mensen soms gebruiken voor een rol die jij misschien niet wilt) of om de situatie dat jij graag wilt dat deze mensen niet meekomen (we geven tips om te voorkomen dat deze mensen meekomen).

 

Als je graag wilt dat familie of partner meekomt

Het kan slim zijn om familie of een partner mee te nemen naar de keuringspsycholoog: twee weten meer dan één en ze kunnen je helpen om vragen te stellen (of vervelende vragen van je psycholoog bij te sturen).

 

Psychologen willen graag met een partner of met familie spreken. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom de psycholoog dit wil:

- De psycholoog wil graag zelf aan voorlichting aan je familie/partner doen. Als dit gebeurt laat het dan gebeuren, ook als de psycholoog absolute onzin vertelt. Na afloop van het gesprek (als de psycholoog er niet meer bij is) kun je je familie alsnog vertellen hoe jij het beleeft.

- De psycholoog wil graag van je familie/partner weten hoe zij tegen hormoonverstrekking of operaties aankijken. We adviseren om je familie/partner vooraf te waarschuwen deze vragen niet te beantwoorden: het is de keuringspsycholoog die dit moet bepalen, je familie en partner moeten op geen enkele manier onderdeel van deze besluitvorming worden (zie ook het persoonlijke verhaal uit 2007, oktober 2007). Het is ook prima om de psycholoog tijdens het gesprek hierop te wijzen.

- De psycholoog wil graag controleren of eerder door jou verstrekte informatie klopt en controleert dit bij je familie/partner. De vraag is hoe erg je dat zelf vindt, wij vinden deze praktijk erg vervelend. Als je hier niets op tegen hebt, laat het dan gebeuren. Heb je er wel iets op tegen, vraag je psycholoog (nog voor de partner of familie kan antwoorden) dan openlijk of ze je niet gelooft omdat jij die vraag zelf in een eerder gesprek al beantwoord hebt. Vertel ook direct wat jij op dat eerdere moment geantwoord hebt, zodat het voor de psycholoog geen zin heeft door te vragen op dat onderwerp.

 

Als je niet wilt dat je familie of partner meekomt

Er zijn meerdere mogelijkheden:

1) Wijs je psycholoog erop dat je het recht hebt om zelf te weten wie er meekomt en wie niet, zie hier voor de wettekst (art. 457). Als wij al het recht hebben een co-assistent te weigeren, zou dit dan niet gelden voor mensen in onze eigen omgeving?

2) Je kunt een papier meenemen met adressen en telefoonnummers van je familieleden en je psycholoog vertellen dat zij (als zij geen hormonen wil laten voorschrijven zonder gesprekken met deze mensen) deze mensen zelf zal moeten uitnodigen. Zie het persoonlijke verhaal uit 2007 (november 2007) hoe dit werkt.

    Belangrijk:

    a) blijf volhouden dat je de adressen alleen geeft omdat je anders geen hormonen/operaties zou krijgen,

    b) blijf volhouden dat je zelf niet wilt dat deze mensen langskomen.