Waarschuwing

Deze informatie is alleen voor jou bedoeld als je instemt met de disclaimer!

 

Psychologen zijn zich minder bewust van rolvermening dan wij dat zijn. Veel transgenders hebben maar één doel: behandelingen. Psychologen hebben heel veel doelen: ze willen hulp verlenen, onderzoeken wat er met je aan de hand is, bepalen of je in staat bent om de veranderingen die hormonen veroorzaken ook aan te kunnen (zowel lichamelijk als emotioneel), mogelijk doen ze zelf nog onderzoek naar bepaalde onderdelen van transgender-zijn of willen ze onderzoek van collega's bevestigen of ontkrachten.

 

Op sommige onderdelen van rolvermenging heb je weinig invloed omdat je zelf niet door zult hebben dat het speelt (bijv. combinatie van diagnostiek en onderzoek, of het feit dat veel psychologen zich laten gebruiken als PR voor "zorgvuldigheid" van artsen). Waar je wel invloed op hebt is op de rolvermenging tussen hulp vragen en diagnostiek om behandelingen te krijgen. Ons stellige advies is: doe daar waar mogelijk niet aan rolvermenging. Je keuringspsycholoog zal er geen enkel probleem mee hebben om je hulp te geven tijdens de diagnostiek, maar weet dat het voor jou vertragend gaat werken bij het krijgen van de medische behandelingen die je nodig hebt.

 

Voorbeeld: tijdens iemands diagnostiek vertelde de psycholoog "ik ga de verhouding tussen jou en je ouders verbeteren". De transgender antwoordde "nee, dat gaat u niet, want dat is niet de hulpvraag. De hulpvraag is hormonen, daar heb ik een papiertje met uw handtekening voor nodig en dat is de enige reden dat ik hier kom. Wat mij betreft is er niets mis in de verhouding tussen mij en mijn ouders. Als ik de verhouding wel zou willen verbeteren dan ken ik zeker vijf mensen (waaronder een andere hulpverlener) die ik daar eerder voor zou vragen dan u". De psycholoog heeft het nog twee keer geprobeerd, de transgender hield voet bij stuk en uiteindelijk gaf de psycholoog toe dat het niet bij haar rol hoorde om deze verstandhouding te verbeteren.

 

Als je wel hulp nodig hebt, gebruik daar dan een andere psycholoog/andere oplossing voor en vertel je keuringspsycholoog dat het krijgen van deze hulp wat jou betreft geen voorwaarde moet zijn voor het beginnen met hormonen of operaties.