Route via operatieartsen buiten genderteams

Als je deze route volgt, dan is het belangrijk om te weten dat de meeste psychologen, hormoondeskundigen en operatieartsen de Standards of Care (*) volgen. Voor zover ons bekend zijn er geen operatieartsen  buiten de genderteams die op basis van Informed Consent werken. Dit betekent dat je eerst een vrij gevestigd psycholoog (**) om een doorverwijsbrief moet vragen.

In principe moet je zelf hormoondeskundigen of operatieartsen zoeken die bij jouw behandeling passen. Een vrij gevestigd psycholoog kan je wel helpen aan namen en adressen van hormoondeskundigen en operatieartsen.

(*) Zie hier voor de Engelstalige brontekst van de internationale Standards of Care, zie hier voor de Nederlandse vertaling van de internationale Standards of Care.

(**) In theorie kun je deze ook krijgen van een psycholoog van een genderteam, maar in zijn algemeenheid zijn de wachtlijsten voor psychologen van een genderteam langer dan de wachttijd voor een vrij gevestigd psycholoog.

 

Belangrijk bij operaties

Iedere operatie-arts zweert bij zijn eigen oplossing. Dat zorgt ervoor dat de operatie bij de ene arts anders uitgevoerd wordt dan bij een andere arts. Laat je goed voorlichten over de verschillende mogelijkheden, vraag artsen ook naar het risico dat het mis gaat: ze horen hier cijfers over bij te houden (en aan jou door te geven).

 

Operatieartsen in het binnenland

Het Slotervaartziekenhuis kan borstverwijderingsoperaties (transmannen) uitvoeren. Er zijn ook contacten tussen het Slotervaart en een gynaecoloog voor een geslachtsoperatie van transmannen.

Website Slotervaart: https://www.mcslotervaart.com/specialismen/plastische-chirurgie

Ervaringen van anderen: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorgverlener/loenen-d-k-g-van-152796

Adres: Louwesweg 6, 1006 BK Amsterdam

 

Kliniek Amstelveen voert geslachtsoperaties uit.

Website Kliniek Amstelveen: http://www.kliniekamstelveen.nl/kliniek-amstelveen/specialisten/dr-r-b-karim

Ervaringen van anderen: https://www.zorgkaartnederland.nl/zorgverlener/karim-r-b-126849

Adres: Groenhof 111-112, 1186 EW Amstelveen

 

Helaas is het MCA in Alkmaar (dr. Kanhai) gestopt met operaties van transgenders. Zie deze brief van de raad van bestuur van het MCA.

 

Operatieartsen in het buitenland

Operaties in Thailand zijn populair onder transgenders. Dit komt onder meer door andere operaties, die Bedenk dat je na de operatie in het buitenland niet direct naar huis kunt vliegen, het kan 4-5 weken duren voor je opnieuw in Nederland bent. Daarnaast stellen operatieartsen soms aanvullende eisen, bijvoorbeeld dat je iemand meeneemt als buddy.

 

Als je in Zuid-Nederland woont, dan kun je overwegen om contact op te nemen met het genderteam van UZ Gent (België).

Als je Duits geen probleem is, dan kan dr. Krege in Krefeld/Essen (Duitsland) een optie zijn, zie dit vraaggesprek (in het Duits).

Als je Frans geen probleem is, dan kan dr. De Cat in Brussel (België) een optie zijn, zie dit verslag.